لیست کامل پروژه‌ها

مهندسین مشاور محیط آب

پروژه های بین المللی

آب، فاضلاب، آب سطحی و محیط زیست


لیست کامل پروژه‌ها
تهیه برنامه های اقتضایی پیشرفته برای مدیریت ایمن پسماندهای جامد در تهران در پاسخ به شیوع COVID-19 و همه گیری آن در آینده
کنترل طراحی شبکه های جمع آوری فاضلاب و آب های سطحی شهرستان الشطره عراق
(2019) تأیید میزان مصرف HCFC بر اساس چارچوب برنامه مدیریت حذف HCFCs
مشاوره سیاسی و حقوقی اصلاحیه کیگالی
مطالعات مرحله اول ، تحلیل وضع موجود و زون بندی شبکه توزیع و خطوط انتقال آب شهر بابل
طراحی و نظارت کارگاهی خط انتقال پساب از تصفیه خانه فاضلاب شهر پرند تا منطقه ویژه اقتصادی ری
بازنگری مطالعات مرحله اول و دوم طرح جامع آبرسانی فضای سبز کلانشهر کرج
شبکه آب خام و بازگردانی پساب منطقه 4 تهران
طراحی، نظارت عالیه و کنترل کیفی خط انتقال پساب از تصفیه خانه فاضلاب شهر پرند تا منطقه ویژه اقتصادی ری
مطالعات بازنگری روستاهای خرامه و مرودشت و زرقان و شهرهای جهرم و خنج و سرچهان و بوانات
مطالعات مرحله اول خطوط انتقال آبرسانی به روستاهای شهرستان های داراب و زرین دشت
مطالعات مبانی طرح و فاز اول آبرسانی شهرستان های کوار، سروستان و خفر

آب

پروژه‌های تصفیه، انتقال و توزیع آب


لیست کامل پروژه‌ها

فاضلاب و آب های سطحی

پروژه‌های جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب و آب های سطحی


لیست کامل پروژه‌ها
خدمات مهندسی و بررسی وضع موجود و بازنگری مطالعات مرحله اول و دوم شبکه جمع آوری فاضلاب و تصفیه خانه شهر ریجاب شهرستان دالاهو
طراحی و نظارت کارگاهی خط انتقال پساب از تصفیه خانه فاضلاب شهر پرند تا منطقه ویژه اقتصادی ری
کنترل طراحی شبکه های جمع آوری فاضلاب و آب های سطحی شهرستان الشطره عراق
مطالعات شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب 54 روستا مربوط به زون های 1، 2 و 3 ایران
خدمات نظارت عالیه و کارگاهی پروژه تصفیه خانه شیرابه انزلی
طراحی، احداث، بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه شیرابه مجتمع پردازش و دفع زباله شهرستان قائم شهر (به روش EPC)
مطالعات مرحله اول و دوم (مفهومی،پایه و تفصیلی) جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهر تنکابن
طراحی، نظارت عالیه و کنترل کیفی خط انتقال پساب از تصفیه خانه فاضلاب شهر پرند تا منطقه ویژه اقتصادی ری
مشاوره مطالعات آبهای سطحی چهارباغ و نواحی
مطالعات طرح جامع مدیریت پسماندهای عادی استان تهران و حوضه آبریز استان تهران به غیر از شهر تهران
ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی سد ورگر
ارزیابی زیست محیطی EIA
طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران / تدوین راهنمای تهیه برنامه مدیریت پسماند کارگاهی
مطالعات طرح جامع مدیریت پسماندهای شهرستان های زنجان و ایجرود
انجام طرح مطالعاتی ارزشیابی اثرات زیست محیطی سایت دفن پسماندهای عادی شهر شیراز

محیط زیست

پروژه‌های زیست محیطی، ارزیابی و مدیریت


لیست کامل پروژه‌ها

نظارت

آب، فاضلاب، آب سطحی و محیط زیست


لیست کامل پروژه‌ها
طراحی و نظارت کارگاهی خط انتقال پساب از تصفیه خانه فاضلاب شهر پرند تا منطقه ویژه اقتصادی ری
طراحی، نظارت عالیه و کنترل کیفی خط انتقال پساب از تصفیه خانه فاضلاب شهر پرند تا منطقه ویژه اقتصادی ری
نظارت عالیه و کارگاهی سایت دفن بهداشتی گندک دماوند
نظارت عالیه و کارگاهی بر پروژه های آبرسانی و فاضلاب روستایی شهرستانهای قروه، دهگلان، کامیاران، مریوان، سروآباد و ستاد- استان کردستان
نظارت عالیه و کارگاهی بر پروژه های آبرسانی و فاضلاب روستایی شهرستانهای سنندج، دیواندره، بیجار، سقز، بانه و ستاد- استان کردستان
نظارت بر اجرای طرح خط انتقال آب و شبکه آبیاری بلوار امام خمینی (ره) شهر آبسرد