لیست کامل پروژه‌ها

مهندسین مشاور محیط آب

پروژه های بین المللی

آب، فاضلاب، آب سطحی و محیط زیست


لیست کامل پروژه‌ها
کنترل طراحی شبکه های جمع آوری فاضلاب و آب های سطحی شهرستان الشطره عراق
(2019) تأیید میزان مصرف HCFC بر اساس چارچوب برنامه مدیریت حذف HCFCs
مشاوره سیاسی و حقوقی اصلاحیه کیگالی
(2018) تأیید میزان مصرف HCFC بر اساس چارچوب برنامه مدیریت حذف HCFCs
بازنگری مطالعات مرحله اول و دوم طرح جامع آبرسانی فضای سبز کلانشهر کرج
مطالعات اصلاح و توسعه تاسیسات آب روستاهای مجتمع های آبرسانی روستایی استان سمنان
نظارت عالیه و کارگاهی بر پروژه های آبرسانی و فاضلاب روستایی شهرستانهای قروه، دهگلان، کامیاران، مریوان، سروآباد و ستاد- استان کردستان
نظارت عالیه و کارگاهی بر پروژه های آبرسانی و فاضلاب روستایی شهرستانهای سنندج، دیواندره، بیجار، سقز، بانه و ستاد- استان کردستان
طراحی خط انتقال آب و شبکه آبیاری بلوار امام خمینی (ره)
نقشه برداری معابر شهری شهر آبسرد

آب

پروژه‌های تصفیه، انتقال و توزیع آب


لیست کامل پروژه‌ها

فاضلاب و آب های سطحی

پروژه‌های جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب و آب های سطحی


لیست کامل پروژه‌ها
کنترل طراحی شبکه های جمع آوری فاضلاب و آب های سطحی شهرستان الشطره عراق
مطالعات شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب 54 روستا مربوط به زون های 1، 2 و 3 ایران
نظارت عالیه و کارگاهی بر پروژه های آبرسانی و فاضلاب روستایی شهرستانهای قروه، دهگلان، کامیاران، مریوان، سروآباد و ستاد- استان کردستان
نظارت عالیه و کارگاهی بر پروژه های آبرسانی و فاضلاب روستایی شهرستانهای سنندج، دیواندره، بیجار، سقز، بانه و ستاد- استان کردستان
مطالعات مرحله اول و دوم طرح جمع آوری و مدیریت روانابهای شهرهای گروه "ج" استان همدان (ملایر، ازندریان، سامن، زنگنه، اسلامشهر آق گل)
مطالعات مرحله اول و دوم طرح جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهر بجنورد
مطالعات مرحله اول و دوم طرح جامع جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهر دماوند
مطالعات طرح جامع مدیریت پسماندهای عادی استان تهران و حوضه آبریز استان تهران به غیر از شهر تهران
مطالعات طرح جامع مدیریت پسماند شهرستان های زنجان و ایجرود
ارزیابی اثرات زیست محیطی فرآیند تولید آهن اسفنجی شهر سیرجان
(2019) تأیید میزان مصرف HCFC بر اساس چارچوب برنامه مدیریت حذف HCFCs
نظارت کارگاهی پروژه طرح ساماندهی محل دفع پسماند های گندک دماوند
نظارت عالیه و کارگاهی سایت دفن بهداشتی گندک دماوند

محیط زیست

پروژه‌های زیست محیطی، ارزیابی و مدیریت


لیست کامل پروژه‌ها

نظارت

آب، فاضلاب، آب سطحی و محیط زیست


لیست کامل پروژه‌ها
نظارت کارگاهی پروژه طرح ساماندهی محل دفع پسماند های گندک دماوند
نظارت عالیه و کارگاهی سایت دفن بهداشتی گندک دماوند
نظارت عالیه و کارگاهی بر پروژه های آبرسانی و فاضلاب روستایی شهرستانهای قروه، دهگلان، کامیاران، مریوان، سروآباد و ستاد- استان کردستان
نظارت عالیه و کارگاهی بر پروژه های آبرسانی و فاضلاب روستایی شهرستانهای سنندج، دیواندره، بیجار، سقز، بانه و ستاد- استان کردستان
نظارت بر اجرای طرح خط انتقال آب و شبکه آبیاری بلوار امام خمینی (ره) شهر آبسرد