لیست کامل پروژه‌ها

مهندسین مشاور محیط آب

پروژه های بین المللی

آب، فاضلاب، آب سطحی و محیط زیست


لیست کامل پروژه‌ها
کنترل طراحی شبکه های جمع آوری فاضلاب و آب های سطحی شهرستان الشطره عراق
مشاوره سیاسی و حقوقی اصلاحیه کیگالی
تأیید میزان مصرف HCFC بر اساس چارچوب برنامه مدیریت حذف HCFCs
بازنگری مطالعات مرحله اول و دوم طرح جامع آبرسانی فضای سبز کلانشهر کرج
طراحی خط انتقال آب و شبکه آبیاری بلوار امام خمینی (ره)
نقشه برداری معابر شهری شهر آبسرد
نظارت بر اجرای طرح خط انتقال آب و شبکه آبیاری بلوار امام خمینی (ره) شهر آبسرد
خطوط انتقال و شبکه توزیع آب مجتمع امام حسین (ع) شهر خضرآباد
مطالعات مرحله اول و دوم طرح آبرسانی فضای سبز شهر دامغان

آب

پروژه‌های تصفیه، انتقال و توزیع آب


لیست کامل پروژه‌ها

فاضلاب و آب های سطحی

پروژه‌های جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب و آب های سطحی


لیست کامل پروژه‌ها
کنترل طراحی شبکه های جمع آوری فاضلاب و آب های سطحی شهرستان الشطره عراق
مطالعات شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب 54 روستا مربوط به زون های 1، 2 و 3 ایران
مطالعات مرحله اول و دوم طرح جمع آوری و مدیریت روانابهای شهرهای گروه "ج" استان همدان (ملایر، ازندریان، سامن، زنگنه، اسلامشهر آق گل)
مطالعات مرحله اول و دوم طرح جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهر بجنورد
مطالعات مرحله اول و دوم طرح جامع جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهر دماوند
مطالعات مرحله اول و دوم طرح جامع جمع آوری و دفع آبهای سطحی و کنترل سیلاب شهر آبسرد
مطالعات مرحله اول و دوم طرح جمع آوری و دفع آبهای سطحی و کنترل سیلاب شهر دامغان
مطالعات طرح جامع مدیریت پسماندهای عادی استان تهران و حوضه آبریز استان تهران به غیر از شهر تهران
مطالعات طرح جامع مدیریت پسماند کلانشهر کرج
مشاوره سیاسی و حقوقی اصلاحیه کیگالی
تأیید میزان مصرف HCFC بر اساس چارچوب برنامه مدیریت حذف HCFCs
ارزیابی زیست محیطی پردیس لاکان
پروژه طرح مدیریت پارک آبی- ساحلی بندر دیر نخیلو

محیط زیست

پروژه‌های زیست محیطی، ارزیابی و مدیریت


لیست کامل پروژه‌ها