لیست کامل پروژه‌ها

آب

طراحی خط انتقال آب و شبکه آبیاری بلوار امام خمینی (ره)
نقشه برداری معابر شهری شهر آبسرد
نظارت بر اجرای طرح خط انتقال آب و شبکه آبیاری بلوار امام خمینی (ره) شهر آبسرد
خطوط انتقال و شبکه توزیع آب مجتمع امام حسین (ع) شهر خضرآباد
مطالعات مرحله اول و دوم طرح آبرسانی فضای سبز شهر دامغان
طرح یکپارچه سازی و آبرسانی فضای سبز شهر داری منطقه 3 تهران
طرح آبرسانی فضای سبز شهرداری منطقه 21 تهران
مطالعات طراحی خطوط انتقال، ایستگاههای پمپاژ، مخازن و شبکه های توزیع آب شرب 23 روستای استان مرکزی
طرح مشاوره و مطالعه آبرسانی فضای سبز منطقه سه شهر تهران
مطالعات مرحله دوم طرح آبرسانی فضای سبز شهر هشتگرد