قرارداد مطالعات طرح جامع مدیریت پسماندهای عادی استان تهران در بهمن ماه سال 1396 از طرف سازمان مدیریت پسماند شهرداری اسلامشهر و سازمان همیاری شهرداریهای استان تهران و قرارداد مطالعات طرح جامع مدیریت پسماندهای عادی حوزه آبریز آب شرب تهران (سد ماملو و لتیان) در اسفند  ماه سال 1396 از طرف سازمان مدیریت پسماند شهرستانهای دماوند و پردیس و سازمان همیاری شهرداریهای استان تهران به شرکت مهندسین مشاور  اندیشه محیط آب گستر ابلاغ گردید.

مدیریت اصولی و بهینه پسماندهای شهر تهران از همان اوایل تأسیس بلدیه در سال 1286 به عنوان یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین وظایف شهرداری تلقی می‌گردید. با گذشت زمان این فرایند دستخوش پیشرفت‌ها و تحولات مختلفی شده است که مهم ترین آنها تاسیس سازمان خدمات موتوری و سازمان بازیافت و تبدیل مواد و در ادامه پیاده‌سازی طرح مکانیزاسیون در دهه 80 بود. در سال 1386 با شروع مکانیزه شدن سیستم جمع‌آوری پسماند در تهران و توجه شهرداری به کاهش تولید پسماند، تفکیک آن در مبداء و بازیافت، تهیه برنامه جامع مدیریت پسماند در دستور کار سازمان بازیافت و تبدیل مواد قرار گرفت. هدف از این طرح ارائه برنامه های اجرایی مدیریت پسماند در یک دوره پنج ساله با تاکید بر جداسازی از مبدأ و بازیافت از طریق ورود تکنولوژی‌های جدید سازگار با شرایط ایران و استفاده از حداکثر توان داخلی بوده است.این طرح پس از تصویب در شورای اسلامی شهر تهران در ابتدای سال 1388 جهت اجرا تا پایان سال 1392 به سازمان بازیافت ابلاغ گردید.

سرفصل‌های اجرایی نخستین طرح جامع 5 ساله مدیریت پسماند عبارتند از: 1- طرح فرهنگ‌سازی 2- طرح جمع‌آوری پسماند 3- طرح حمل‌و‌نقل 4- طرح بازیافت و پردازش 5- طرح دفع و مراقبت‌های پس از دفع.

اهداف تهیه طرح جامع مدیریت پسماند، توسعه سیستمی معتبر در مدیریت پسماند شهری به لحاظ زیست‌محیطی و اجتماعی به روش پایدار و مقرون به صرفه برای استان تهران بوده و این سیستم مبتنی بر توسعه پایدار بر آرمان‌های به شرح ذیل استوار است:

 • ارتقاء پویایی و برنامه‌محوری در نظام مدیریت پسماند استان تهران
 • ارتقاء اثربخشی در طرح‌ها و برنامه‌های بلندمدت مدیریت پسماند
 •  ارتقاء سطح فناوری سیستم مدیریت پسماند با بهره‌گیری از تمام امکانات و روش‌های ممکن
 • حرکت به سمت وضعیت مطلوب مدیریت پسماند و بهبود مستمر امور برمبنای واقعیت‌های موجود
 • شناسایی موانع، چالش‌ها و عوامل کلیدی موفقیت یا شکست در خصوص اولین طرح جامع مدیریت پسماند.
 • تولید مواد و انرژی پس از بازیافت
 • کاهش فشار بر زمین
 • افزایش درصد مشارکت اجتماعی و مردمی در مدیریت پسماند
 • ظرفیت‌سازی در بخش خصوصی و شهرداری
 •  ایجاد ساختارهای لازم
 • کاهش اثرات زیست‌محیطی
 • افزایش سطح رضایتمندی شهروندان
 • دستیابی به سندی روزآمد و کارآمد حاوی پیشنهادات اصلاحی جهت افزایش هماهنگی و اثر بخشی میان عناصر مختلف (آموزش و فرهنگ سازی، اصلاح الگوی مصرف، تولید، ذخیره سازی، جمع آوری، انتقال، دفع، و مراقبت‌های پس از دفع) مدیریت پسماندهای شهرستان‌های استان تهران

مرحله 1- شناسایی، مستند‌سازی و تجزیه و تحلیل وضعیت موجود

مرحله 2: انجام مطالعات امکان سنجی و ارائه گزینه‌های مناسب مدیریت پسماند

مرحله سوم: ارائه برنامه های اجرایی مدیریت پسماند

اقدامات انجام شده در مورد مطالعات طرح جامع مدیریت پسماند

 • برقراری سیستم مدیریت مدارک مهندسی (MDR) با توجه به تعدد مراکز جمعیتی و حجم بالای داده‌های گردآوری شده به‌منظور مدیریت بهینه گزارش
 • بازدیدهای میدانی
 • مطالعات کتابخانه‌ای و دفتری
85%

درحال اجرا
استان تهران به استثنای شهر تهران
محدوده مطالعات
4.500.000 نفر
جمعیت تحت پوشش
درحال اجرا
وضعیت پروژه