خبرهـــا

رویدادها و تازه‌های خبری

اخذ پایه 2 رتبه های تاسیسات آب و فاضلاب و محیط زیست

  • Title
  • Title
مهندسین مشاور اندیشه محیط آب گستر با هدف ورود به پروژه های بزرگ در حوزه تخصصی فعالیت خود، سرانجام در زمستان سال 1401 موفق به دریافت پایه 2 رتبه های تاسیسات آب و فاضلاب و محیط زیست گردید و همچنین بمنظور توسعه فعالیت های خود در رسته مهندسی آب، رتبه های مهندسی رودخانه و آبیاری و زهکشی را نیز از امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشوراخذ نمود.