لیست کامل پروژه‌ها

فاضلاب و آب های سطحی

نظارت عالیه و کارگاهی بر پروژه های آبرسانی و فاضلاب روستایی شهرستانهای قروه، دهگلان، کامیاران، مریوان، سروآباد و ستاد- استان کردستان
نظارت عالیه و کارگاهی بر پروژه های آبرسانی و فاضلاب روستایی شهرستانهای سنندج، دیواندره، بیجار، سقز، بانه و ستاد- استان کردستان
مطالعات مرحله اول و دوم طرح جمع آوری و مدیریت روانابهای شهرهای گروه "ج" استان همدان (ملایر، ازندریان، سامن، زنگنه، اسلامشهر آق گل)
مطالعات مرحله اول و دوم طرح جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهر بجنورد
مطالعات مرحله اول و دوم طرح جامع جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهر دماوند
کنترل طراحی شبکه های جمع آوری فاضلاب و آب های سطحی شهرستان الشطره عراق
مطالعات مرحله اول و دوم طرح جامع جمع آوری و دفع آبهای سطحی و کنترل سیلاب شهر آبسرد
مطالعات مرحله اول و دوم طرح جمع آوری و دفع آبهای سطحی و کنترل سیلاب شهر دامغان
مطالعات مرحله اول طرح جامع جمع آوری و دفع آبهای سطحی و کنترل سیلاب شهر پاکدشت
مطالعات شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب 54 روستا مربوط به زون های 1، 2 و 3 ایران