لیست کامل پروژه‌ها

آب

نظارت عالیه و کارگاهی بر پروژه های آبرسانی و فاضلاب روستایی شهرستانهای قروه، دهگلان، کامیاران، مریوان، سروآباد و ستاد- استان کردستان
نظارت عالیه و کارگاهی بر پروژه های آبرسانی و فاضلاب روستایی شهرستانهای سنندج، دیواندره، بیجار، سقز، بانه و ستاد- استان کردستان
طراحی خط انتقال آب و شبکه آبیاری بلوار امام خمینی (ره)
نقشه برداری معابر شهری شهر آبسرد
نظارت بر اجرای طرح خط انتقال آب و شبکه آبیاری بلوار امام خمینی (ره) شهر آبسرد
خطوط انتقال و شبکه توزیع آب مجتمع امام حسین (ع) شهر خضرآباد
مطالعات مرحله اول و دوم طرح آبرسانی فضای سبز شهر دامغان
طرح یکپارچه سازی و آبرسانی فضای سبز شهر داری منطقه 3 تهران
طرح آبرسانی فضای سبز شهرداری منطقه 21 تهران
مطالعات طراحی خطوط انتقال، ایستگاههای پمپاژ، مخازن و شبکه های توزیع آب شرب 23 روستای استان مرکزی
طرح مشاوره و مطالعه آبرسانی فضای سبز منطقه سه شهر تهران (نظارت عالیه)
مطالعات مرحله دوم طرح آبرسانی فضای سبز شهر هشتگرد
مطالعات مرحله اول و دوم طرح آبرسانی فضای سبز شهر اردکان
مطالعات شناسایی منابع آب روستای گوران
طرح مطالعات جداسازی شبکه آب یاری فضای سبز از آب شرب محمد شهر
مطالعات مرحله اول و دوم طرح آبرسانی فضای سبز شهر کهریزک
مطالعات مرحله اول و دوم طرح آبرسانی فضای سبز شهر صدرا استان فارس
بازنگری مطالعات مرحله اول و دوم طرح جامع آبرسانی فضای سبز کلانشهر کرج
مطالعات مرحله اول و دوم طرح آبرسانی فضای سبز شهر دماوند
مطالعات مرحله اول و دوم طرح آبرسانی فضای سبز شهر ایوان کی